Hoe worden de woningen in Schrijversblok toegewezen?

Om in aanmerking te komen voor een woning lever je jouw inschrijfformulier in bij Bot Bouw. Dit kan persoonlijk op het kantoor, K.P.C. de Bazelweg 2 in Heerhugowaard of via e-mail naar info@botbouw.nl. Hierbij lever je tevens aan:

  • Pdf uit de woningconfigurator van de woning van jouw eerste voorkeur.
  • Kopie van je ID bewijs.

Het inschrijfformulier moet volledig worden ingevuld. Als de hierop verstrekte gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn, vervalt het resultaat van de toewijzing en gaat de verkoop niet door.

Van de kandidaten wordt verwacht dat wanneer zij inschrijven voor een woning, zij serieuze belangstelling hebben en deze aankoop kunnen financieren.

Als twee personen gezamenlijk een woning willen kopen, moeten de gegevens van beide personen op één inschrijfformulier worden vermeld. Als blijkt dat er twee formulieren zijn ingevuld en beide personen krijgen een woning toegewezen, dan vervalt de toewijzing aan één van deze kandidaten.

Aan gehuwde personen of geregistreerde partners die, afzonderlijk dan wel gezamenlijk, een woning willen kopen, wordt tijdens de toewijzing één bouwnummer verstrekt.

De kandidaten worden na toewijzing gebeld of gemaild door de verkoopmanager. De kandidaat krijgt dan verdere informatie over de woning en een uitnodiging voor een gesprek.

Indien de woning van de eerste keus niet meer beschikbaar is, kan een tweede of lagere keuze worden toegewezen.

Ruiling tussen kandidaten die een woning hebben toegewezen, is niet mogelijk.

Na het toewijzen van een woning wordt de kandidaat zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een gesprek en heeft de kandidaat de woning in optie tot de aangegeven datum.

Indien er woningen terugkomen, omdat een eerdere kandidaat afvalt, worden deze op volgorde van toewijzing aan kandidaten op de reservelijst aangeboden.